Webmail/Kontakt
 

Warning: getimagesize(podaci/shellgue_191203_123121.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/tehnoser/public_html/proizvodi.php on line 440  Gasni kotao GENUS PREMIUM serija 24-30-35 FF


Kompaktni zidni kombinovani kotao sa funkcijom "auto" i sistemom "info top", super tih u radu, komfor za STV, uštede, 5 godine garancije

Opis

Specifikacije:

·         Projektovan za upotrebu daljinskog upravljanja;
·         Višenamenski LCD displej;
·         Modularni ventilator;
·         Pojačana modularna pumpa;
·         Povećana ekspanziona posuda;
·         Spoljašnje merno mesto za analizu sagorevanja;
·         Samodijagnostički sistem sa jasnim i jednostavnim dojavama;
·         Projektovan za višezonsku bežičnu termoregulaciju;
·         Projektovan za upravljanje solarnim sistemima;
·         Zaštita od smrzavanja, zaribavanja i taloženja kamenca;
·         Ugrađeni filteri na povratku C.G i ulazu sanitarne vode.

Tehnički podaci


 

24 FF

30 FF

36 FF

Komora

 

zatvorena

zatvorena

zatvorena

SNAGA I EFIKASNOST

 

     

Max/min. nazivna proizvedena toplota za c.g. (80/60C)

kW

22/5,5

28/6,5

31/7

Max/min. toplotni učinak za C.G (80/60C)

kW

21/5

27/6

30/6

Max/min. nazivna proizvedena toplota za TSV

kW

25/5,5

30/6,5

34,5/7

Max/min. toplotni učinak za TSV

kW

25/5

30/6

35/6

Stepen korisnosti sagorevanja

%

98,3

98,3

98

Stepen korisnosti kod nazivne snage (60/80C)

%

107

107

107

Stepen korisnosti kod nazivne snage (30/50C)

%

108

108

107,2

Stepen korisnosti kod 30% - 47C

%

101

98,2

98,9

Stepen korisnosti kod 30% - 30C

%

95

95,6

95

Zvezdice za stepen korisnosti sagorevanja (92/42/CEE)

 

* * * *

* * * *

* * * *

Klasa Sedbuk

 

A

A

A

Max. gubici kroz kućište (dT=50C)

%

0,2

0,1

0,1

Gubici kroz dimnjak (gorionik radi)

%

1,7

1,7

2

Gubici kroz dimnjak (gorionik ugašen)

%

0,2

0,2

0,2

EMISIJE

 

     

Max. odvod dimnih gasova (G20)

kg/h

41,2

49,4

51,09

Temperatura dimnih gasova (G20)

C

63

63

65

Min. podpritisak

Pa

137

141

128

Sadržaj CO2 (kod G20)

%

5

5

5

Sadržaj CO (kod G20, 0% O2)

ppm

9

9

9

Sadržaj kiseonika (kod G20)

%

<100

<100

<100

NOX sadržaj

%

4,49

4,49

4,49

Višak vazduha

%

27

27

27

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

 

     

Pritisak gasa na ulazu - prirodni gas G20

mbar

28/30-37

28/30-37

28/30-37

Pritisak gasa na ulazu - LPG G30-31

mbar

20

20

20

Min. temperatura prostorije

C

5

5

5

UČINAK KOD CENTRALNOG GREJANJA

 

     

Max/min. temperatura u krugu c.g. (visoka temp.)

C

82/35

82/35

82/35

Max/min. temperatura u krugu c.g. (niska temp.)

C

45/20

45/20

45/20

Pad pritiska u kotlu (uz dT=20C)

l

8

8

8

Preostali potisni pritisak u sistemu

bar

0,7

0,7

0,7

Kapacitet ekspanzione posude

l

-

-

-

Inicijalni pritisak u ekspanzionoj posudi

bar

-

-

-

Max. sadržaj vode u sistemu c.g.

l

100/300

100/300

100/300

Max/min. pritisak u sistemu c.g.

bar

3

3

3

UČINAK KOD SANITARNE TOPLE VODE

 

     

Max/min. temperatura PTV

C

60/36

60/36

60/36

Specifični protok kod PTV (10 min, dT=30C)

l/min

12

15

16,7

Protok STV uz dT=25C

l/min

14,4

18

20,4

Protok STV uz dT=35C

l/min

10,29

12,86

14,31

Zvezdice za komfor kod STV (prema EN 13203)

 

* * *

* * *

* * *

Min. protok za paljenje

l/min

<2

<2

<2

Max./min. pritisak u dovodu hladne vode

bar

7/0,3

7/0,3

7/0,3

KONDENZAT

 

     

Max. proizvodnja kondenzata

l/h

2,4

3

3,5

pH faktor kondenzata

pH

2,6

2,6

2,6

ELEKTRIČNI PODACI

 

     

Napon napajanja

V/Hz

230/50

230/50

230/50

Priključna snaga

W

114

115

115

Ambijentalna zaštita elektr. delova

IP

X5D

X5D

X5D

MASA I DIMENZIJE

kg

32

35

35

Dimenzije (Š x V x D)

mm

770x400x315

770x400x385

770x400x385