Webmail/Kontakt
 

Warning: getimagesize(podaci/shellgue_191203_123121.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/tehnoser/public_html/proizvodi.php on line 440



  Gasni kotao GENUS serija 24-28 CF, 24-28-36 FF


Kompaktni zidni kombinovani kotao sa funkcijom "auto" i sistemom "info top", super tih u radu, komfor za STV, uštede, 4 godine garancije

Opis

Specifikacije:

·         Projektovan za upotrebu daljinskog upravljanja;
·         Višenamenski LCD displej;
·         Modularni ventilator;
·         Pojačana modularna pumpa;
·         Povećana ekspanziona posuda;
·         Spoljašnje merno mesto za analizu sagorevanja;
·         Samodijagnostički sistem sa jasnim i jednostavnim dojavama;
·         Projektovan za spajanje u kaskadne sisteme;
·         Projektovan za upravljanje solarnim sistemima;
·         Zaštita od smrzavanja, zaribavanja i taloženja kamenca;
·         Ugrađeni filteri na povratku C.G i ulazu sanitarne vode.

Tehnički podaci


 

24 CF

24 FF

28 CF

28 FF

36 FF

Komora

 

otvorena

zatvorena

otvorena

zatvorena

zatvorena

SNAGA I EFIKASNOST

 

         

Max/min. nazivna proizvedena toplota za c.g. (80/60C)

kW

25,8/11,2

25,8/11,0

29,5/13

30/13

34,5/15

Max/min. toplotni učinak za C.G (80/60C)

kW

23,7/10,1

24,2/10,2

26,7/11,2

28,1/12,1

32,3/14

Max/min. nazivna proizvedena toplota za PTV

kW

27/11

27/11

30,5/13

31,3/13

36/15

Max/min. toplotni učinak za PTV

kW

25,5/10,1

26,2/10,2

28,3/11,3

29,5/11,6

33,5/13,2

Stepen korisnosti sagorevanja

%

93,0

95,0

92,3

93,9

93,9

Stepen korisnosti kod nazivne snage (60/80C)

%

91,9

93,8

90,6

93,6

93,6

Stepen korisnosti kod 30% - 47C

%

91,2

93,6

89,7

93,2

92,6

Efikasnost kod minimalne snage

%

90,2

92,4

86,5

93,0

93,3

Zvezdice za stepen korisnosti sagorevanja (92/42/CEE)

 

* *

* * *

* *

* * *

* * *

Max. gubici kroz kućište (dT=40C)

%

1,1

1,2

1,7

0,3

0,8

Gubici kroz dimnjak (gorionik radi)

%

7,0

5,0

7,7

6,1

5,7

Gubici kroz dimnjak (gorionik ugašen)

%

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

EMISIJE

 

         

Max. odvod dimnih gasova (G20)

kg/h

63,6

56,0

68,9

67,5

74,7

Temperatura dimnih gasova (G20)

C

117,5

97,8

133,3

113,5

115,5

Min. nadpritisak

Pa

3,0

-

3,3

-

-

80/60 C

Pa

-

100

-

104

96

Sadržaj CO2 (kod G20)

%

5,75

6,6

6,19

6,4

6,6

Sadržaj CO (kod G20, 0% O2)

ppm

53

40,1

40,6

92

96,7

Sadržaj kiseonika (kod G20)

%

10,1

8,7

9,3

8,9

8,6

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

 

         

Pritisak gasa na ulazu - prirodni gas G20

mbar

20

20

20

20

20

Pritisak gasa na ulazu - LPG G30-31

mbar

28/30-37

28/30-37

28/30-37

28/30-37

28/30-37

Min. temperatura prostorije

C

5

5

5

5

5

UČINAK KOD CENTRALNOG GREJANJA

 

         

Max/min. temperatura u krugu c.g. (visoka temp.)

C

85/32

85/32

85/32

85/32

85/32

Kapacitet ekspanzione posude

l

8

8/6,5

6,5

6,5

6,5

Inicijalni pritisak u ekspanzionoj posudi

bar

1

1

1

1

1

Max. sadržaj vode u sistemu c.g. (75/35C)

l

145/650

145/650

145/650

145/650

145/650

Max. pritisak u sistemu c.g.

bar

3

3

3

3

3

UČINAK KOD SANITARNE TOPLE VODE

 

         

Max/min. temperature PTV

C

60/36

60/36

60/36

60/36

60/36

Specifični protok kod PTV (10 min, dT=30C)

l/min

12,2

12,5

13,5

14,1

16

Protok PTV uz dT=25C

l/min

14,6

15

16,2

16,9

19,2

Protok PTV uz dT=35C

l/min

10,5

10,7

11,6

12,1

13,7

Zvezdice za komfor kod PTV (prema EN 13203)

 

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

Min. protok za paljenje

l/min

1,6

1,7

1,7

1,7

1,7

Max./min. pritisak u dovodu vode

bar

7/0,2

7/0,2

7/0,2

7/0,2

7/0,2

ELEKTRIČNI PODACI

 

         

Napon napajanja

V/Hz

230/50

230/50

230/50

230/50

230/50

Priključna snaga

W

88,5

124

97

136

152

Ambijentalna zaštita elektr. delova

IP

X4D

X5D

X4D

X5D

X5D

MASA I DIMENZIJE

kg

30

31

31

31

32

Dimenzije (Š x V x D)

mm

400x770x315

400x770x315

400x770x315

400x770x315

400x770x315