Webmail/Kontakt
 

Warning: getimagesize(podaci/shellgue_191203_123121.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/tehnoser/public_html/proizvodi.php on line 440  Pakole
Gasni kaloriferi tipa GTV spadaju u rešenje tzv.direktnog grejanja. Kaloriferi se montiraju u prostoriji predviđenoj za zagrevanje i priključuju se direktno na grejnu instalaciju. Odvod dimnih gasova se vrši preko horizontalnog ili vertikalnog dimovoda. Gasni kaloriferi izvedeni su sa zatvorenom komorom za sagorevanje sa mogućnošću izvedbe dimovoda tipa B22, C12 i C32. Kaloriferi mogu biti priključeni kako na zemni, tako na tečni naftni gas (propan butan). Najčešći način korišćenja  zagrevanja je recirkulacijom vazduha prostorije kroz uređaj do postizanja željene temperature. Kod tipa CL, postoji mogućnost mešanja unutrašnjeg i spoljašnjeg vazduha. Kaloriferi tipa C i CL mogu biti priključeni na vazdušne kanale preko kojih će se topli vazduh dopremiti u željenu prostoriju (tip C uključuje samo potisnu stranu). Rad gasnog kalorifera se reguliše izborom odgovarajućeg sobnog termostata. Veza komunikacije između kalorifera i sobnog termostata ostvarena je tzv.pilot regulacijom preko provodnika. Signal iz sobnog termostata preko provodnika komunicira sa elektronikom gasnog kalorifera i po potrebi ga stavljaju u funkciju grejanja. Regulacija sobne temperature može se vršiti preko klasičnog (APH-1), ili preko programirajućeg (APH-2) sobnog termostata, koji u sebi sadrži dnevni i noćni režim rada. U letnjem periodu kalorifer ima ulogu ventilacije. U gasne kalorifere tipa GTV ugrađeni su štampani gorionici koji se automatski pale putem visokofrekventne varnice sa jonizacionom kontrolom plamena. Gorionici su jednoredne izvedbe, veoma su pouzdani, rade sa malim nivoom buke. Izmenjivači tolopote prečnika 1,75'' su izrađeni od termičkog nerđajućeg čelika i alumiziranih čeličnih cevi.
Bezbedan rad kalorifera obezbeđuje magnetni ventil sa dvostrukim zatvaranjem, radni i sigurnosni termostat kao i diferencijalni presostat. Dimni gasovi se putem ugrađenog ventilatora odvode kroz dimovodnu cev. Vazduh se usisava za zadnje strane uređaja, zagreva se prolaskom kroz izmenjivač toplote i preko usmerivača se distribuira u zoni zagrevanja. Dodatna oprema koja se opcionalno naručuje:konzole, usisno-izduvni gasovi sa elementima, regulatori temperature.
Zagrevanje prostorija velikih zapremina sa pouzdanošću, čistom i savremenom tehnologijom.
Gasni kaloriferi ''Pakole''

Više informacija